30.11.09

numer 6/187 grudzień 2009

Skrawki ziemi na Zaciszu!


W dniu 4.XI.2009r. Rada Dzielnicy Targówek podjęła Uchwałę XLIX/11/2009, która umożliwi mieszkańcom naszej Dzielnicy ( w tym Zacisza) wykupywać na własność różnej wielkości „skrawki ziemi”, które już od wielu lat, są przez nich użytkowane, a znajdują się w obrębie lub bezpośrednio przylegają do ich własnościowych działek. „Skrawki” te, bez względu na ich wielkość, położenie, kształt, będą mogły być wykupywane po obniżonej cenie. Bonifikata wyniesie najprawdopodobniej 99% wartości „skrawka”. Czyli tak naprawdę mówiąc, zakup- ZA DARMO!.

Jeżeli chodzi o same „skrawki”, to są to takie nieruchomości, które nie mogą być wykorzystane przez dzielnicę do jakichkolwiek celów inwestycyjnych. Np. działka o wielkości 50m2 lub większa (nie mówiąc o malutkich), o jakimś „ciekawym, a raczej nieciekawym kształcie”, może być oddana (sprzedana) właśnie właścicielowi działki do niej przyległej, która w połączonym kształcie (z działką „macierzystą”), może być wykorzystana do polepszenia warunków „mieszkaniowych” (gospo-darczych) właściciela.

Każdy przypadek sprzedaży przez Urząd Dzielnicy takiego „skrawka ziemi”, będzie indywidualnie rozpatrywany tak, ażeby nie było konfliktów pomiędzy sąsiadami i wyrywania sobie nawzajem ziemi (znany przykład konfliktu w „ Samych swoich”).

Z uwagi na to, że sprawa „skrawków ziemi” na Zaciszu była oprócz kanalizacji i ulic najbardziej bolącym tematem wśród mieszkańców i najczęściej poruszanym tematem w rozmowach mieszkańców ze mną, temat ten szczególnie był przeze mnie pilotowany i pilnowany przez wiele miesięcy. Wielokrotne rozmowy jakie przeprowadzałem z odpowiednimi wydziałami w Urzędzie Dzielnicy (oczywiście chodzi o konkretne osoby reprezentujące te wydziały) dały końcowy efekt w postaci Uchwały Rady Dzielnicy.


pozostałe artykuły w pliku pdf