28.9.09

numer 5/186 - październik 2009

Kościół Św. Barnaby Apostoła.

Do parafii Św. Barnaby Apostoła, po ro--ku duszpasterzowania ks. Lewińskiego, nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Parafię decyzją arcybiskupa Henryka Hosera objął ks. Mirosław Gawryś.

Ksiądz Mirosław Gabryś urodził się w 1960 roku (pochodzi z Celestynowa). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. W latach 1999 – 2002 prowadził posługę kapłańską w parafii Św. Fausty-na na Targówku, a o w latach 2002 – 2003 w parafii Św. Marka – również na Targówku. Ostatnio pracował na parafii w Majdanie koło Wołomina.

Pierwsze wrażenie jaki „nowy” ksiądz odniósł było pozytywne. Stwierdził, że parafianie to życzliwi ludzie, prowadzący spokojnie (i bogobojnie) życie rodzinne, chętni do pomocy, otwarci na istniejące problemy parafii, a więc tym samym raczej pozytywnie ustosunkowani i do jego osoby.

Jeżeli chodzi o budowę Kościoła, to pra-ktycznie wszystkie papiery są „w porząd-ku”, w wyprowadzeniu których na przy-słowiową prostą pomogła Kuria Bisku-pia. Znaleziono już dwóch oferentów na dalszą budowę Kościoła, problem jednak w tym, że jest brak pieniędzy. A bez pieniędzy, nic nie pójdzie do przodu. Jakie koszty jeszcze „nas” czekają, tego na razie nikt nie wie, bo nie ma papierów kosztorysowych. Ile dotychczas koszto-wała budowa, to wiadomo, ale ile jeszcze pochłonie finansów, to i najbystrzejsi nie wiedzą.

W stosunku do pierwotnych zamierzeń, najwyższe elementy Kościoła zostaną (lub zostały) skrócone z 52 na 46 metry.

Ze swojej strony poinformowałem Księ-dza Mirosława o mogących wystąpić perturbacjach, związanych z wywiezie-niem masy „ziemskiej”, zwiezionej i ułożonej kiedyś specjalnie u podstawy Kościoła (masa stabilizacyjna). Prosiłem o nawiązanie kontaktu z konstruktorem Panem Jareckim, który w sprawach kon-strukcyjnych jest ekspertem (a tego Ko-ścioła szczególnie, bo go osobiście kon-struował, przeobrażał, zmieniał i.t.d. i.t.d. od samego początku).

Ksiądz Mirosław szczególnie lubi pracę z młodzieżą. Chce w najbliższym czasie wprowadzić do internetu „stronę Kościo-łą Św. Barnaby”. W okresie świątecznym z pewnością odwiedzając z wizytą dusz-pasterską parafian, obydwie strony wza-jemnie lepiej się poznają.

Ponieważ budowa Kościoła jest dla parafian sprawą najważniejszą, życzę nowemu Księdzu Szczęść Boże na tym tak odpowiedzialnym odcinku duszpasterzo-wania (i nie tylko).

Zbigniew Poczesny

pozostałe artykuły w pliku pdf