4.5.09

numer 3/184 - maj 2009

Rada Osiedla „ZACISZE”

Wybrana w sobotę nowa Rada składa się z 22 osób, a na zebraniu w Domu Kultury Zacisze pojawiło się 43 mieszkańców. Na szczęście w tej grupie znaleźli się chętni do kandydowania. W nowym składzie jest sporo osób z poprzedniej kadencji, ale też kilka nowych twarzy.  
Zanim jednak wybrano nową radę, Pani Barbara Urbaniak, przewodnicząca ustę-pującej, podsumowała dwuletnią kaden-cję. Rada m.in. wydała negatywne stanowisko w sprawie rozbudowy spalarni śmieci na Targówku Fabrycznych, stara się o ustawienie pojemników na odpady tekstylne, uczestniczyła w przygotowywaniu nowego statutu władz osiedla, przeforsowała nową trasę autobusu 202 i organizowała konkurs na najładniejszy ogród. Na zebraniu była też okazja do zadawania pytań Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Zbigniewowi Poczesnemu i Przewodniczącemu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska Witoldowi Harasimowi, a także wiceburmistrzowi Januszowi Janikowi. Najwięcej czasu poświęcono remontom dróg i kanalizacji. Okazuje się, że mimo że na niektórych ulicach miasto pociągnęło kanalizację, mieszkańcy mają problemy z podłączeniem do niej swoich posesji. Swoje problemu i uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać na dyżurach członków rady osiedla w każdy poniedziałek w godz. 18-19 przy ul. Blokowej 3 (OSiR).

Jakub Chełmiński. (Przedruk z zacisze.info)

Ciąg dalszy w pliku pdf