23.3.09

numer 2/183 - marzec 2009

Inwestycje na Zaciszu w latach 2007 – 2008r

Budowa ulic:- (inwestycje zakończone).

Chmurna (odc. Codzienna – Łukasiewicza-125 m) - 170.902 zł , Mleczna/Zarębska (odc. Codzienna – Zarębska, Codzienna – Rozwadow-ska, Rozwadowska – Zarębska Mleczna – Skrzypcowa, łącznie 317m) – 549.827 zł, Nauczycielska (odc. Lewinowska – Chałupnicza 238m) – 493.000 zł oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami (MPWiK) i regulacja urządzeń gazowych (Zakład Gazowniczy).

Prace przygotowawcze i projektowe w ulicach (inwestycje rozpoczęte)

Potulicka (odc. Łodygowa -Wschodnia) i Lewi-nowska (odc. Potulicka – Wschodnia)– łącznie 71.282zł, Wschodnia (odc. Lewinowska Łodygowa)–33.053 zł, Skrzypcowa- (odc. Rozwadowska – Blokowa) 36.797 zł, Hebanowa- (odc. Bukowiecka – Tarnogórska) 29.580 zł.

Remonty dróg

asfaltem lanym i asfaltobetonem:  (nie wymieniam nazw ulic,)- czterdzieści dwie zaciszańskie ulice.                                    Razem 1.258.296 zł.

brukarskie – remonty chodników, wjazdów, pro-gów, wymiana nawierzchni i budowa chodników, wykonanie ścieków, remont zjazdów:-trzydzieści zaciszańskich ulic.Razem 592.302 zł.

gruntowe – nawożenie tłuczniem, profilowanie z wałowaniem, czyszczenie studni i przykanalików, sączki odwadniające, remont generalny nawierz-chni, :- sto siedemnaście zaciszańskich ulic. Razem 871.804 zł.

ciąg dalszy artykułu po pobraniu pliku pdf (kliknięciem na numer wydania gazety)