6.7.08

nr 5/178 - czerwiec 2008

List otwarty dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej na zakończenie roku szkolnego 2007/2008
Drodzy Rodzice naszych uczniów! Mamy zaszczyt pracować z Państwa dziećmi. Codziennie patrzymy na ich wszech-stronny rozwój, konsekwentne zmagania ze stawianymi przed nimi zadaniami, uporczywe rozwiązywanie napotykanych problemów oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości taki sukces osiąga.
Z głębi serca pragniemy podziękować Wszystkim Rodzicom za okazywaną nam życzliwość, ciepłe, pełne otuchy słowa. Wdzięczni też jesteśmy za wszelkie uwagi, spostrzeżenia przekazywane nam w formie pisemnej bądź podczas indywi-dualnych spotkań i klasowych zebrań. Pomagają one usprawnić naszą pracę, rozwiązywać napotykane trudności, wielokrotnie w porę zapobiec kłopotom wychowawczym. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie. Wspólnie z Pań-stwem udało nam się rozwiązać wiele kłopotliwych spraw.
Pragniemy także bardzo serdecznie podziękować za Państwa otwarte serca. To tylko dzięki Państwa ofiarności i dobroci udało nam się przeprowadzić wiele charytatywnych akcji i pospieszyć z pomocą potrzebującym. Należy tu wymienić: ogólnopolską akcję Góra Grosza – zebraliśmy 1370 zł, pieniądze wzbogaciły konto domów dziecka; kupiliście Państwo kartki bożonarodzeniowe za sumę 1383 zł, z czego 1000 zł przeznaczyliśmy na pomoc Hospicjum dla Dzieci przy ul. Agatowej, pozostałe pieniądze zostały w świetlicy jako zwrot kosztów. Otworzyliście Państwo również swe serca podczas koncertu kolęd na rzecz naszej uczennicy, która uległa wypadkowi – zebraliśmy wspólnie 3000 złotych; chętnie kupowaliście Państwo kartki i stroiki wielkanocne, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze w kwocie 1100 zł przekazaliśmy na konto naszej uczennicy, a 100 zł jako zwrot kosztów dla świetlicy. Dziękujemy za aktywne włączenie się w zbiórkę i sprzedaż makulatury – udało nam się zebrać 8410 kg makulatury, za co uzyskaliśmy kwotę 1095 zł, którą przeznaczymy na zakup roślin, środków ochrony roślin oraz nawóz, 246 zł z tego otrzymała na swoje wydatki zwycięska klasa – VI a. Systematycznie dostarczaliście nam Państwo kupony za zakupy w Tesco. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać potrzebny szkole sprzęt sportowy lub audiowizualny.

Dokończenie na str. 3